FinsiderFinjobs

Finjobs là nền tảng kết nối việc làm ngành Dịch vụ Tài chính sử dụng công nghệ thông minh, với mục tiêu trở thành điểm đến duy nhất cho quá trình tìm việc & xây dựng sự nghiệp của những người trẻ trong ngành dịch vụ Tài chính.
#kienthucnganhtaichinh #thongtinnganhtaichinh #nganhtaichinh #thongtinnganhbaohiem #kienthucnganhbaohiem #finjobs
Website: https://blog.finjobs.vn/
Website: https://www.finjobs.vn/
Email: finsiderfinjobs@gmail.com
Địa chỉ: Studio 02 S4.04, Tầng 4, 62 Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu,
Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Phone: (+84) 2899986669

Liên hệ

Facebook
Finjobs.vn
Twitter
BFinjobs

Trophies

 1. 5

  Keeps coming back

  30 messages posted. You must like it here!
 2. 2

  Somebody likes you

  Somebody out there liked one of your messages. Keep posting like that for more!
 3. 1

  First message

  Post a message somewhere on the site to receive this.
Top