Phương pháp thẻ điểm cân bằng BSC

Admin Hr

Administrator
Quản trị viên
Bài viết
111
Lượt thích
25
Thẻ điểm cân bằng (Blanced Score Card_BSC) là một mô hình quản trị của GS. Robert Kaplan và TS. David Norton ở thập niên 1990 dùng để do lường hiệu suất theo hướng toàn diện. Cụ thể đây là một hệ thống quản lý giúp tổ chức xác định rõ tầm nhìn, chiến lược/ bản đồ chiến lược, chuyển chúng thành hành động có chỉ số đo lường đi kèm (hệ thống KPIs)
97


Thẻ điểm cân bằng BSC có 04 viễn cảnh như sau:
  • Tài chính: tính hữu dụng của tài sản, tối ưu hóa nguồn vốn lưu động.
  • Khách hàng: làm tăng sự hài lòng của khách hàng, nhắm vào các khách hàng mang lại nhiều lợi nhuận nhất.
  • Quy trình nội bộ: giao đủ hàng, đúng thời gian; tối ưu hoasa công nghệ; có mối quan hệ hiệu quả với các bên.
  • Đào tạo và phát triển nhân viên: trao quyền, tăng khả năng chuyên môn và sự thích ứng.
Mới đây phát sinh thêm 02 viễn cảnh nữa:
  • Môi trường cộng đồng: hỗ trợ các đơn vị kinh doanh địa phương , tạo quan hệ với các nhân viên trong tương lai, có khả năng lãnh đạo cộng đồng.
  • Sự hài lòng của nhân viên: văn hóa công ty tích cực, duy trì nhân những nhân viên chủ chốt, trân trọng đóng góp của họ
 

Thành viên online

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
7,429
Bài viết
8,517
Thành viên
3,818
Thành viên mới nhất
Ankhanggg
Top