Hướng dẫn Mức hỗ trợ chế độ bảo hiểm TNLĐ-BNN từ ngày 15/9/2020

Admin Hr

Administrator
Quản trị viên
Bài viết
111
Lượt thích
25
75

Từ ngày 15/9/2020, mức hỗ trợ chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (TNLĐ-BNN) khi người lao động bị TNLĐ-BNN theo Nghị định 88/2020/NĐ-CP có nhiều thay đổi, cụ thể như sau:


STTHình thức hỗ trợMức hỗ trợ từ ngày 15/9/2020Mức hỗ trợ trước ngày 15/9/2020
1​
Chuyển đổi nghề nghiệp
Không quá 15 lần mức lương cơ sở​
2​
Khám bệnh nghề nghiệpKhông quá 800 nghìn đồng/người/lần khámKhông quá 1/3 mức lương cơ sở/người/lần khám
3​
Chữa bệnh nghề nghiệpKhông quá 15 triệu đồng/ngườiKhông quá 10 lần mức lương cơ sở/người
4​
Phục hồi chức năngKhông quá 03 triệu đồng/người/lượtKhông quá 02 lần mức lương cơ sở/người/lượt
5​
Điều tra lại các vụ TNLĐ-BNN100% kinh phí chi cho việc điều tra lại các vụ TNLĐ-BNN gồm:
 • Công tác phí cho những người tham gia đoàn điều tra;
 • Chi phí thuê chuyên gia và phí trưng cầu giám định;
 • In ấn các tài liệu liên quan đến vụ TNLĐ-BNN.
100% kinh phí chi cho việc điều tra lại các vụ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp về công tác phí, thuê chuyên gia và phí trưng cầu giám định
6​
Huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động- Hỗ trợ huấn luyện lần đầu:
 • An toàn vệ sinh viên: Không quá 150.000 đồng/người;
 • Người quản lý phụ trách an toàn, vệ sinh lao động và người làm công tác y tế: Không quá 300.000 đồng/người;
 • Người làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động: Không quá 600.000 đồng/người;
 • Người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động: Không quá 700.000 đồng/người.
- Hỗ trợ huấn luyện định kỳ: Không quá 50% mức hỗ trợ huấn luyện lần đầu
- Người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động: Không quá 01 lần mức lương cơ sở/người;
 • Người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động: Không quá 01 lần mức lương cơ sở/người;
 • Người quản lý phụ trách an toàn, vệ sinh lao động; người làm công tác y tế; an toàn, vệ sinh viên: Không quá 1/4 mức lương cơ sở/người.
 • Mức hỗ trợ tối đa: 30% mức giá dịch vụ huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động theo quy định.
 
Last edited:

Bắc Trần Tiến

New member
Bài viết
1
Lượt thích
0
View attachment 75
Từ ngày 15/9/2020, mức hỗ trợ chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (TNLĐ-BNN) khi người lao động bị TNLĐ-BNN theo Nghị định 88/2020/NĐ-CP có nhiều thay đổi, cụ thể như sau:

STTHình thức hỗ trợMức hỗ trợ từ ngày 15/9/2020Mức hỗ trợ trước ngày 15/9/2020
1​
Chuyển đổi nghề nghiệp
Không quá 15 lần mức lương cơ sở​
2​
Khám bệnh nghề nghiệpKhông quá 800 nghìn đồng/người/lần khámKhông quá 1/3 mức lương cơ sở/người/lần khám
3​
Chữa bệnh nghề nghiệpKhông quá 15 triệu đồng/ngườiKhông quá 10 lần mức lương cơ sở/người
4​
Phục hồi chức năngKhông quá 03 triệu đồng/người/lượtKhông quá 02 lần mức lương cơ sở/người/lượt
5​
Điều tra lại các vụ TNLĐ-BNN100% kinh phí chi cho việc điều tra lại các vụ TNLĐ-BNN gồm:
 • Công tác phí cho những người tham gia đoàn điều tra;
 • Chi phí thuê chuyên gia và phí trưng cầu giám định;
 • In ấn các tài liệu liên quan đến vụ TNLĐ-BNN.
100% kinh phí chi cho việc điều tra lại các vụ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp về công tác phí, thuê chuyên gia và phí trưng cầu giám định
6​
Huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động- Hỗ trợ huấn luyện lần đầu:
 • An toàn vệ sinh viên: Không quá 150.000 đồng/người;
 • Người quản lý phụ trách an toàn, vệ sinh lao động và người làm công tác y tế: Không quá 300.000 đồng/người;
 • Người làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động: Không quá 600.000 đồng/người;
 • Người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động: Không quá 700.000 đồng/người.
- Hỗ trợ huấn luyện định kỳ: Không quá 50% mức hỗ trợ huấn luyện lần đầu
- Người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động: Không quá 01 lần mức lương cơ sở/người;
 • Người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động: Không quá 01 lần mức lương cơ sở/người;
 • Người quản lý phụ trách an toàn, vệ sinh lao động; người làm công tác y tế; an toàn, vệ sinh viên: Không quá 1/4 mức lương cơ sở/người.
 • Mức hỗ trợ tối đa: 30% mức giá dịch vụ huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động theo quy định.
Cho mình có câu hỏi như sau: Mình làm GĐ và chủ sở hữu công ty TNHH MTV nhưng mình là công chức đã được đóng các loại BH như BHXH, BHYT. Vậy, với chức danh GĐ công ty mình có được miễn đóng các loại BH trên hay không? cảm ơn nhiều
 

Thành viên online

Những bài mới nhất

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
422,541
Bài viết
427,588
Thành viên
36,790
Thành viên mới nhất
marc54
Top