Hướng dẫn Hướng dẫn Bộ luật Lao động về NLĐ nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Kim Phụng

New member
Bài viết
2
Lượt thích
0
Ngày 30/12/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 152/2020/NĐ-CP về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam theo các điều, khoản sau đây của Bộ luật Lao động:
  • Điều kiện, trình tự, thủ tục cấp, cấp lại, gia hạn, thu hồi giấy phép lao động và giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động đối với NLĐ nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo Điều 157 của Bộ luật Lao động và NLĐ nước ngoài làm việc tại Việt Nam không thuộc diện cấp giấy phép lao động theo khoản 1, 2 và 9 Điều 154 của Bộ luật Lao động.
  • Tuyển dụng, giới thiệu, quản lý NLĐ Việt Nam làm việc cho các tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam (sau đây gọi là tổ chức, cá nhân nước ngoài) theo khoản 3 Điều 150 của Bộ luật Lao động.

AAAA.png


Điều khoản chuyển tiếp
  • Đối với các loại giấy tờ như văn bản chấp thuận về việc sử dụng NLĐ nước ngoài, văn bản xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động và giấy phép lao động đã được cấp, cấp lại theo quy định tại Nghị định 11/2016/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 140/2018/NĐ-CP tiếp tục được sử dụng đến khi hết thời hạn;
  • Trường hợp hợp đồng lao động đối với NLĐ nước ngoài làm việc tại Việt Nam đã được ký kết và đang còn hiệu lực trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục được thực hiện cho đến khi giấy phép lao động đã được cấp theo quy định tại Nghị định 11/2016/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 140/2018/NĐ-CP hết thời hạn.
Nghị định 152/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/02/2021 và thay thế Nghị định 11/2016/NĐ-CP, Nghị định 140/2018/NĐ-CP.
 

Thành viên online

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
837
Bài viết
1,759
Thành viên
2,432
Thành viên mới nhất
Thúy Quỳnh
Top