Gợi ý đề cương viết báo cáo đề tài tuyển dụng

Admin Hr

Administrator
Quản trị viên
Bài viết
111
Lượt thích
25
Bài viết hướng dẫn chi tiết cách triển khai nội dung từ đề cương đã chuẩn bị sẵn. Bài viết được định dạng dưới chuẩn theo quy định của ngành quản trị nhân lực. Ngoài tham khảo về nội dung, có thể tham khảo về format sử dụng trong bài viết

1.LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI 1

CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN VỀ TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC

1.1. MỘT SỐ KHÁI NIỆM VỀ TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC
1.1.1. Tuyển mộ nhân lực
1.1.2. Tuyển chọn nhân lực
1.1.3. Tuyển dụng nhân lực

1.2. VAI TRÒ CỦA TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC
1.2.1.Mục tiêu của tuyển dụng
1.2.2.Tầm quan trọng của tuyển dụng

1.3. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC
1.3.1. Các yếu tố thuộc về tổ chức
1.3.2. Các yếu tố thuộc về môi trường

1.4. NỘI DUNG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC
1.4.1. Nguồn và phương pháp tuyển dụng
1.4.2. Quy trình tuyển dụng nhân lực
1.4.3. Đánh giá hiệu quả của tuyển dụng

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN DỊCH VỤ BẢO VỆ - VỆ SĨ LONG HẢI

2.1. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN DỊCH VỤ BẢO VỆ-VỆ SĨ LONG HẢI
2.1.1. Giới thiệu chung về Công ty TNHH Tập đoàn Dịch vụ Bảo vệ - vệ sĩ Long Hải
2.1.2. Quá trình phát triển của Công ty TNHH Tập đoàn Dịch vụ Bảo vệ - Vệ sĩ Long Hải
2.1.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy của Công ty TNHH Tập đoàn Dịch vụ Bảo vệ - Vệ sĩ Long Hải
2.1.4. Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH Tập đoàn Dịch vụ Bảo vệ - vệ sĩ Long Hải

2.2. CƠ CẤU LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN DỊCH VỤ BẢO VỆ-VỆ SĨ LONG HẢI
2.2.1. Cơ cấu lao động theo trình độ và giới tính tại Công ty TNHH Tập đoàn Dịch vụ Bảo vệ - Vệ sĩ Long Hải
2.2.2. Cơ cấu lao động theo tính chất công việc tại Công ty.
2.2.3. Tình hình biến động nhân sự dụng tại Công ty TNHH Tập đoàn Dịch vụ Bảo vệ - Vệ sĩ Long Hải giai đoạn 2015-2017

2.3. TỔNG QUAN BỘ PHẬN LÀM CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY

2.4. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN DỊCH VỤ BẢO VỆ-VỆ SĨ LONG HẢI
2.4.1.Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác tuyển dụng của Công ty
2.4.2. Quy trình tuyển dụng nhân lực tại Công ty TNHH Tập đoàn Dịch vụ Bảo vệ - Vệ sĩ Long Hải

2.5. PHỎNG VẤN ĐIỀU TRA SỰ HÀI LÒNG VỀ CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG TẠI CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN DỊCH VỤ BẢO VỆ - VỆ SINH LONG HẢI
2.5.1. Đánh giá sự hài lòng của chuyên viên làm công tác tuyển dụng tại Công ty TNHH Tập đoàn Dịch vụ Bảo vệ- vệ sĩ Long Hải
2.5.2. Đánh giá sự hài lòng của người lao động về công tác tuyển dụng tại Công ty TNHH Tập đoàn Dịch vụ Bảo vệ- vệ sĩ Long Hải
2.5.3.Đánh giá hiểu quả công tác tuyển dụng tại Công ty

2.6. ƯU NHƯỢC ĐIỂM CỦA CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN DỊCH VỤ BẢO VỆ-VỆ SĨ LONG HẢI
2.6.1. Ưu điểm vềcông tác tuyển dụng nhân sự tại Công ty TNHH Tập đoàn Dịch vụ Bảo vệ-vệ sĩ Long Hải
2.6.2. Những hạn chế trong công tác tuyển dụng nhân lực tại Công ty

CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN DỊCH VỤ BẢO VỆ-VỆ SĨ LONG HẢI

3.1.XÂY DỰNG BẢNG MÔ TẢ CÔNG VIỆC CỤ THỂ CHO CÁC CHỨC DANH TRONG CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN DỊCH VỤ BẢO VỆ-VỆ SĨ LONG HẢI
3.1.1. Mục tiêu của giải pháp
3.1.2. Căn cứ đưa ra giải pháp
3.1.3. Nội dung chính của việc xây dựng bản mô tả công việc cho các chức danh trong Công ty

3.2. THỰC HIỆN VIỆC KIỂM TRA SỨC KHỎE CHO CÁC ỨNG VIÊN SAU KHI VƯỢT QUA VÒNG PHỎNG VẤN
3.2.1. Mục tiêu của giải pháp
3.2.2. Căn cứ để đưa ra giải pháp
3.2.3. Nội dung chính của việc thay đổi quy trình tuyển dụng
3.2.4. Kinh phí và lộ trình thực hiện giải pháp
3.2.5. Dự kiến lợi ích, hiệu quả của giải pháp

3.3. MỞ RỘNG THÊM CÁC KÊNH TUYỂN DỤNG
3.3.1. Mục tiêu của giải pháp
3.3.2. Căn cứ đưa ra giải pháp
3.3.3. Nội dung thực hiện

PHẦN KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC
 

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
365,954
Bài viết
369,254
Thành viên
23,237
Thành viên mới nhất
xbitcoinclub
Top