Tâm sự Câu chuyện "nguồn nhân lực"

Tiến Lê

New member
Bài viết
1
Lượt thích
0
1. "Quỹ lương vậy không đủ trả cho người tài"
=> Vậy trả rẻ cho nhân tai về cho thêm khủng hoảng ah?
2. "Lương mình không cao nhưng thương hiệu mình tốt"
=> Tốt hay xấu không thể do tự nhận. Phải có khảo sát khách quan hay tệ lắm là chứng nhận của 1 đơn vị thứ 3 về thương hiệu, nhất là thương hiệu tuyển dụng, thứ vốn dĩ phức tạp hơn nhiều thương hiệu sản phẩm.
ắgesdk.png

3. "Trả cho người mới cao sẽ gây so bì người cũ"
=> Những nhân sự cảm thấy trả thấp mà vẫn ngồi yên chứng tỏ 3 điều: họ có lợi ích ngoài lương + không có khả năng phát triển sự nghiệp bên ngoài tổ chức + thích sự an toàn. Nhân sự vậy giữ lại làm gì?
4. "Phúc lợi mình tốt"
=> Tốt hay xấu không phải nói chơi. Mình phải ra ngoài, coi thiên hạ chăm nhân sự tài năng của người ta sao để về nâng lên để cạnh tranh.
5. "Nhân sự yếu nhưng có tiềm năng"
=> Công ty không phải trại trẻ. Bạn muốn đi nhanh và xa, chỉ ráp chiến mã vào. Đừng ráp mấy con lừa và kỳ vọng 1 ngày đẹp trời thành ngựa Xích Thố.
60% nhân sự nghỉ việc vì lãnh đạo
40% còn lại chắc do thu nhập, cụ thể là lương.
Lãnh đạo vốn là 1 đặc thù khó miêu tả, định lượng và đầy cảm tính. Ngay cả Lưu Bị chiêu hiền đãi sỹ vậy mà vẫn bị kẻ sỹ Trung Nguyên bất phục.
Hãy nghĩ về 40% còn lại để giải quyết bài toán.
 
Top