Hướng dẫn Các Hàm Kinh Điển Trong Excel Cho Dân Văn Phòng

Bài viết
1
Lượt thích
0
Các hàm trong excel là một lợi thế lớn trong công việc. Excel trang bị cho người dùng những bộ công cụ có nhiều chức năng xử lý thông tin chính xác và nhanh chóng. Đối với nhân viên văn phòng excel là công cụ hỗ trợ đắc lực trong giải quyết công việc.
>>> Xem thêm: Review Khóa Học Tin Học Văn Phòng Ở Đâu Tốt
cac-ham-kinh-dien-trong-excel-cho-dan-van-phong.jpg

I. HÀM LOGIC

1. Hàm AND

Cú pháp: AND (Logical1, Logical2,….)
- Các đối số: Logical1, Logical2… là các biểu thức điều kiện.
- Hàm trả về giá trị TRUE (1) nếu tất cả các đối số của nó là đúng, trả về giá trị FALSE (0) nếu một hay nhiều đối số của nó là sai.
Lưu ý:
+ Các đối số phải là giá trị logic hoặc mảng hay tham chiếu có chứa giá trị logic.
+ Nếu đối số tham chiếu là giá trị text hoặc Null (rỗng) thì những giá trị đó bị bỏ qua.
+ Nếu vùng tham chiếu không chứa giá trị logic thì hàm trả về lỗi #VALUE!
Ví dụ: =AND(D7>0,D7<5000)

2. Hàm OR

Cú pháp: OR (Logical1, Logical2…)
- Các đối số: Logical1, Logical2… là các biểu thức điều kiện.
- Hàm trả về giá trị TRUE (1) nếu bất cứ một đối số nào của nó là đúng, trả về giá trị FALSE (0) nếu tất cả các đối số của nó là sai.
Ví dụ: =OR(F7>03/02/74,F7>01/01/2002)

3. Hàm NOT

Cú pháp: NOT(Logical)
- Đối số: Logical là một giá trị hay một biểu thức logic.
- Hàm đảo ngược giá trị của đối số. Sử dụng NOT khi bạn muốn phủ định giá trị của đối số trong phép toán này.

cac-ham-kinh-dien-trong-excel.jpg

II. NHÓM HÀM THỐNG KÊ

A. Nhóm hàm tính tổng

4. Hàm SUM
Cộng tất cả các số trong một vùng dữ liệu được chọn.
Cú pháp: SUM(Number1, Number2…)
- Các tham số: Number1, Number2… là các số cần tính tổng.
5. Hàm SUMIF
Tính tổng của các ô được chỉ định bởi những tiêu chuẩn đưa vào.
Cú pháp: SUMIF(Range, Criteria, Sum_range)
- Các tham số: Range: Là dãy mà bạn muốn xác định.
- Criteria: các tiêu chuẩn mà muốn tính tổng. Tiêu chuẩn này có thể là số, biểu thức hoặc chuỗi.
- Sum_range: Là các ô thực sự cần tính tổng.
Ví dụ: = SUMIF(B3:B8,”<=10″)
Tính tổng của các giá trị trong vùng từ B2 đến B5 với điều kiện là các giá trị nhỏ hơn hoặc bằng 10.

B. Nhóm hàm tính giá trị trung bình

6. Hàm AVERAGE
Trả về gi trị trung bình của các đối số.
Cú pháp: AVERAGE(Number1, Number2…)
- Các tham số: Number1, Number2 … là các số cần tính giá trị trung bình.
7. Hàm SUMPRODUCT
Lấy tích của các dãy đưa vào, sau đó tính tổng của các tích đó.
Cú pháp: SUMPRODUCT(Array1, Array2, Array3…)
- Các tham số: Array1, Array2, Array3… là các dãy ô mà bạn muốn nhân sau đó tính tổng các tích.
Chú ý: Các đối số trong các dãy phải cùng chiều. Nếu không hàm sẽ trả về giá trị lỗi #VALUE.
>>> Xem thêm:
Excel là công cụ bảng tính điện tử nằm trong bộ công cụ Microsoft Office và là công cụ được sử dụng phổ biến hiện nay. Với những bộ công cụ hữu ích cùng với nhiều chức năng xử lý bảng tính nhanh chóng và chính xác. Hy vọng những chia sẻ về các hàm kinh điển trong excel của tác giả trên trang Diễn Đàn Nhân Sự hôm có thể giúp ích được các bạn.
 

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
56,053
Bài viết
57,809
Thành viên
8,517
Thành viên mới nhất
chitchit616321
Top