Kết quả tìm kiếm

  1. Kim Phụng

    Đọc báo giùm bạn Tăng 15% mức lương hưu, trợ cấp với 8 nhóm NLĐ

    Bộ LĐTB&XH đang lấy ý kiến cho dự thảo Nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) và trợ cấp hằng tháng; theo đó, từ ngày 1/1/2022, điều chỉnh tăng thêm 15% trên mức lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng của tháng 12/2021 đối với 8 đối tượng sau đây: >>> Xem thêm...
  2. Kim Phụng

    Hướng dẫn Hướng dẫn Bộ luật Lao động về NLĐ nước ngoài làm việc tại Việt Nam

    Ngày 30/12/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 152/2020/NĐ-CP về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam theo các điều, khoản sau đây của Bộ luật Lao động: Điều kiện, trình tự, thủ tục...
Top