Kết quả tìm kiếm

  1. N

    Pháp lý về quan hệ lao động

    Công ty bạn em đang bị vướn vấn đề pháp lý như sau: Công ty bạn em là cty nước ngoài và người lao động (người này trước đây là TP HCNS kiêm chủ tịch công đoàn) đang tranh chấp về tiền trợ cấp thôi việc (kể cả thời gian có tham gia BHTN) lý do trong Thỏa ước lao động tập thể (do người này soạn và...
Top