Kết quả tìm kiếm

  1. H

    Giải đáp Thủ Tục Hoàn Thuế Thu Nhập Cá Nhân - Hướng Dẫn Chi Tiết Nhất

    Khi người lao động thuộc đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân nếu có số thuế nộp thừa sẽ được xử lý chuyển sang kỳ sau hoặc hoàn thuế khi có yêu cầu. Nếu người nộp thuế không nắm rõ quy định về hoàn thuế thu nhập cá nhân để thực hiện theo thì sẽ không được hoàn. Trong bài viết Diễn đàn Nhân sự...
Top