Recent content by Phạm thị tuyết

  1. P

    Làm HR có nên học thêm kế toán?

    Nhân sự mà đi học kế toán thì quá ok, 1 người làm được nhiều việc thì sếp vẫn thích hơn
Top