VĂN HÓA DOANH NGHIỆP VÀ TÂM LÝ HỌC TRONG LAO ĐỘNG

Trao đổi và chia sẻ nhữung vấn đề về tâm lý học và văn hóa doanh nghiệp. Những tác động đến năng suất làm việc của người lao động và mối quan hệ tương quan giữa chúng trong công tác tạo động lực

Giá trị cốt lõi xây dựng văn hóa doanh nghiệp

Tìm hiểu những yếu tố cốt lõi trong việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp. Tác động của những yếu tố đó đến sự phát triển của doanh nghiệp trong tương lai và sự gắn kết với nhân viên trong tổ chức
Chủ đề
9
Bài viết
12
Chủ đề:
9
Bài viết:
12

Yếu tố gắn kết giữa nhân viên và văn hóa

Tìm hiểu những yếu tố văn hóa có tác động đến việc tạo sự gắn kết các cá nhân người lao động trong doanh nghiệp. Chia sẻ về kinh nghiệm gắn kết nhân viên bằng văn hóa tổ chức
Chủ đề
3
Bài viết
5
Chủ đề:
3
Bài viết:
5

Các yếu tố tác động đến tâm sinh lý

Chia sẻ và trao đổi về các yêu tố tâm lý học lao động. Nhân trắc học trong công việc và sự ảnh hưởng của âm thanh và màu sắc đến hiệu suất làm việc
Chủ đề
5
Bài viết
5
Chủ đề:
5
Bài viết:
5

Quan hệ lao động trong tổ chức

Chủ đề
7
Bài viết
9
Chủ đề:
7
Bài viết:
9
Top