LUẬT LAO ĐỘNG VÀ BẢO HIỂM XÃ HỘI

Chia sẻ và trao đổi những điểm mới, những quy định chỉnh sửa, bổ sung về Luật lao động và Bảo hiểm xã hội

Đối tượng lao động được sử dụng

Trao đổi và chia sẻ về các quy định về các đối tượng lao động được sử dụng. Những quy định cụ thể về lao động chưa vị thành niên, lao động nữ, lao động cao tuổi lao động khuyết tật và lao động là người nước ngoài
Chủ đề
12
Bài viết
15
Chủ đề:
12
Bài viết:
15

Hợp đồng và phụ lục hợp đồng

Trao đổi về kinh nghiệm nhữung lưu ý trong việc soạn thảo hợp đồng. Sự khác nhau giữa các loại hợp đồng và khi nào thì cần có phụ lục hợp đồng
Chủ đề
19
Bài viết
23
Chủ đề:
19
Bài viết:
23

Các vấn đề về bảo hiểm xã hội

Chia sẻ và trao đổi về các trường hợp chấm dứt hợp đồng hợp pháp và bất hợp pháp. Quy định về xử lý các trường hợp vi phạm
Chủ đề
23
Bài viết
35
Chủ đề:
23
Bài viết:
35

Tất tần tật vấn đề về Luật lao động

Trao đổi và chia sẻ về tất tần tật các vấn đề liên quan đến luật lao động, những thay đổi, quy định mới sẽ được cập nhập. Bàn luận về các chính sách hiện hành
Chủ đề
16
Bài viết
17
Chủ đề:
16
Bài viết:
17
Top