KỸ NĂNG TIN HỌC

Chia sẻ về tầm quan trọng của tin học trong nhân sự. Các thủ thuật tin học giúp thực hiện công việc một cách nhanh chóng hiệu quả. Chia sẻ về kinh nghiệm làm việc hiệu quả với các phần mềm ứng dụng tin học và các cách khắc phục sự cố về tin học trong làm việc

Các hàm excel cần thuộc lòng trong tính lương

Chia sẻ những hàm sử dụng trong Excel giúp giải quyết công việc một cách nhanh chóng và hiệu quả. Các thủ thuật và phím tắt trong sử dụng máy tính
Chủ đề
4
Bài viết
5
Chủ đề:
4
Bài viết:
5

Kỹ năng Excel dành cho dân nhân sự

Chia sẻ và trao đổi tổng hợ các kỹ năng excel cần thiết dành cho dân nhân sự. Những tổ hợp phím tắt và những thủ thuật xủ lý nhanh về các sự cố máy tính
Chủ đề
6
Bài viết
8
Chủ đề:
6
Bài viết:
8

Kỹ năng trình bày văn bản word chuẩn nhất

Chia sẻ và trao đổi kinh nghiệm trình bày văn bản word mới nhất theo các Thông tư, Nghị định của Chính Phủ. Các lỗi thường gặp trong trình bày văn bản và cách khắc phục
Chủ đề
5
Bài viết
5
Chủ đề:
5
Bài viết:
5

Power point và Nhân sự

Trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm về cách soạn thảo Power Point SlideSlide. Các quy chuẩn thiết kế power point và cách thuyết trình power point không cần ghi nhớ. Các hình power point đặc trưng riêng danh cho nhân sự
Chủ đề
4
Bài viết
4
Chủ đề:
4
Bài viết:
4
Top